Ancestry24 Careers24 Entertainment Fin24 Food24 Health24 Kalahari.net Mobile News24 Property24 Weather24 Wheels24 Women24 Sport24
Answerit

Resolved Question

Wat is die gemiddelde onderhoud betaalbaar aan 'n ouer met twee kinders?

Ek weet hulle kyk na die uitgawes van die kinders/ skool/nasorg en sulke dinge, maar is die pa ook verandwoordelik vir 'n gedeelte van die huur vir die kinders? Ek weet nie hoe enkel ma's dit doen nie. 42 mths ago

Best Answer

Dit hang af van salarisse ook. Ek kry maar R500 vir my seuntjie & die Pa se salaris is bitter laag. Al hoekom ek dit maak is omdat ek self 'n goeie salaris verdien. Gaan hof toe, die beste raad word gegee & beste besluite word geneem vir die kind.

42 mths ago

Answers -

Hang af of die ma werk of nie, ens. Vir 'n ma wat werk (en die kids in haar toesig het) is die gemiddeld so R3 000 (skat ek, vir altwee saam). Hang ook af of die pa se salaris heelwat meer of minder is as die ma s'n is, ens. Verskeie faktore word in ag geneem.

42 mths ago

Dis nie so maklik om te antwoord nie. Die howe kyk na die omstandighede, ouderdomme en benodighede van die kinders ens en bepaal dan die onderhoudl.

42 mths ago

Depending on the ages of the children of course, R3k is about right for both of them until they hit their teens

42 mths ago

Depends on the man's income and expenses and what's left over for the wife and kids..... If you have a boyfriend, he can refuse to pay maintenance for you, only contribute to kids...

Source: a friend's girlfriend's ex has done this

42 mths ago

Elke geval is uniek. Jy sal wetlike hulp moet kry.

42 mths ago

Dit verskil maar van saak tot saak!!

42 mths ago

Answer more Questions in Divorce

Browse more Questions in Divorce

Vote for more Answers in Divorce